Dotacje

 

 

 

Nazwa beneficjenta: Bottari Polska Sp. z o.o.

 

Tytuł projektu: „Usługi proinnowacyjne dla Bottari wspierające wdrożenie strategicznej innowacji procesowej”

 

Wartość dofinansowania: 649 550 zł

 

Okres realizacji: październik 2018 - maj 2021

 

Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności Bottari Polska Sp. z o.o. na obecnym rynku klientów, oraz umożliwienie rozwoju poprzez ekspansję na nowe segmenty rynku dzięki proinnowacyjnym usługom świadczonym przez IOB

 

 

PROJEKT współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ ze środków 2 osi priorytetowej - Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałania 2.3.1 Proinnowacyjne usługi dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. 

 

 

Nasze produkty znajdziesz w:

Centrum logistyczne:
ul. Długa 7
96-325 Radziejowice-Parcel
tel.: (46) 858-28-70
fax: (46) 857-73-35

 

» Kontakt